โปรแกรมบันทึกงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
จำรหัสผ่าน:

ลงทะเบียน

ส่ง

โปรแกรมบันทึกการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย
โดยสำนักงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
พัฒนาโปรแกรม โดย นายสุขสันต์ สอนนวล e-mail : sooksun_s@hotmail.com
©2013 www.payaprai.ac.th . All rights reserved